Senaste Info utskicket

Hej Medlem

Vad håller vi på med i Pappers ?

Sedan i somras så håller vi på att förhandla förändringar i det lokala samverkansavtalet. Det är det avtal som reglerar bl a arbetsmiljöarbetet, företagshälsovården, regler för skiftråd, vem som förhandlar med vem och mycket mera. Än har vi en bit kvar eftersom företaget började med att i sitt förslag ta bort allt som vi slagits för att det skulle stå i avtalet. Med tiden har det mesta plockats med igen men en del återstår.

När det gäller lokalavtalet och befattningarna så är problemet att företaget inte kunnat presentera utbildningsplaner för att alla skall kunna vara 100% i sin befattning. Vår mening är att, utifrån befattningsbeskrivningens kravlista skall men ha ett samtal med sin chef om vad det är för kompetens som man saknar. Den här listan skall vara undertecknad av både dig som medlem och chefen. När detta är gjort skall chefen göra ett förslag till utbildningsplan när och hur du ska lära dig det som saknas. För att det inte skall glömmas bort eller bli lagt åt sidan så skall alla utbildningsplaner protokollföras i en förhandling.

Vi är överens med företaget om att det är viktigt för Grycksbos överlevnad att den här kompetensutvecklingen sker så fort som bara möjligt. För att styra upp det här arbetet så har det bildats en projektgrupp, som skall se över hur utbildning skall genomföras.

Det är fortfarande några befattningsbeskrivningar som är oklara om vad det är för arbetsuppgifter som man skall utföra, det gör det svårt att säga vad som är en rättvis betalning för arbetet. Diskussionerna kring dom här frågorna kommer att fortsätta ”ända in i kaklet” som politikerna säger i varje mening nuförtiden.

Vi har också några medlemmar som regelbundet under längre tid utför arbetsuppgifter som inte är en del av deras befattning, där har vi förslag på lösningar som vi ännu inte diskuterat med företaget men som vi kommer att föreslå snart.

I övrigt så antog medlemsmötet den 27 Sept. en verksamhetsplan för 2019 som vi skall börja arbeta efter. Är du intresserad av vad den innehåller så finns den på pappers111.se vår hemsida.

Ha det gott

Thomas Nilsson

Ordförande

Nyheter i reseförsäkringen hos Folksam

Att tänka på innan du reser ut i världen.

Om du behöver vård på din resa och kan uppsöka vårdinrättning själv, kan du nu använda dig av tjänsten hitta vård utomlands. Där får du en karta med läkarmottagningar som är kvalitetssäkrade av våran samarbetspartner SOS internationals, och en lista med adresser och kontaktuppgifter.

Gå in på Folksam.se/reseförsäkring

Klicka sen på sjukvård utomlands

Klicka på sjukvård och logga in med bankID

Välj funktionen använd min nuvarande position eller funktionen där du anger land och ort. Då kommer kartan upp med dom närmaste läkarmottagningarna där du befinner dig. Du kan också göra ett personligt resebevis under skapa resebevis.

En annan sak är att om du är sjuk eller skadad innan resan måste du begära en medicinsk förhandsbedömning av Falck Global Assistance. Har du en kronisk sjukdom eller har sökt vård 3 mån innan din resa, då gäller inte reseskyddet för vård och hemtransporter. Det betyder att du får stå för dessa själv!! Reseskyddet gäller för plötsliga och oförutsedda sjukdomar och olycksfall.

Detta kan bli en riktigt dyr historia, så ring för att få en medicinsk förhandsbedömning innan ni åker i väg! Kundservice Falck Global Assistance 08-587 717 76

Det räcker inte med att din läkare ger klartecken till att du kan resa!!

Blir du allvarligt sjuk eller skadad ska du alltid höra av dig till Folksams larmcenter Falck Global Assistance eller SOS international.

Har ni frågor eller funderingar så kontakta gärna mig, Folksam eller Falck. Ni kan också gå in på Folksam.se och läsa mer under reseförsäkring.

Familjens jurist

Vi har sedan några månader tillbaka juristhjälp i vårat medlemskap, via Familjens jurist. Det ingår 3 timmar rådgivning som i första hand är på telefon och digitalt men det går också att få träffa en personlig jurist.

Detta är speciellt viktigt för er som är sambor, t.ex. för man ärver inte varandra eller om det finns särkullsbarn. Det kan också vara så att ena parten har sålt sitt hus och man köper ett gemensamt och använder dom pengarna i det nya huset och så kanske det blir separation och husets säljs. Då ska men dela på den försäljningen.

Man kan få hjälp med testamenten, äktenskapsförord, giftorättsgods, konsumenträtt, enskild egendom ja allt som rör den privata delen.

Har du frågor eller funderingar som rör detta så hör av dig.

Försäkringsansvarig Carola Winlöf

Verksamhetsplan för 2019 beslutad av medlemsmötet

Det här är vad vi skall jobba med nästa år.

Verksamhetsplan 2019 för Pappers avd 111 Grycksbo

Uppdrag och möten
Styrelsemöte 1 gång/månad utom juli.
Planeringskonferens i april/maj
Styrelsen börjar bli ålderstigen och under 2019 så börjar det få konsekvenser, vid årsmötet avgår Krister som AHSO, och Thomas går möjligtvis in på sin sista period som förtroendevald. Så mycket seriöst arbete måste läggas ner på att hitta nya yngre förmågor till förtroendeuppdragen.
Årsmötet i februari. 2019 skall det välja ordförande, halva styrelsen, AHSO samt alla HSO och SKO
Avdmöte i sept. om avtalskrav och verksamhetsplan
Skiftlagsvisa avdelningsmöten i dec om bl. a avtalsrörelsen

Avtal och förhandlingar
Uppföljning av kompetensutveckling och betalning.
Göra en manual till lokalavtalet
Lönerevision i mars
Diskussion om avtalskrav

Organisationsgrad
Vår organisationsgrad är god men måste alltid kämpas för. På varje styrelsemöte kommer vi att gå igenom och diskutera alla oorganiserade, ingen ska kunna jobba mer än en månad utan att få ett erbjudande om att gå med i Pappers. Detta skall gälla även för semestervikarier och andra vikarier.

Arbetsmiljö
Den fysiska arbetsmiljön på våra arbetsplatser kännetecknas av gamla och slitna maskiner som gör att vi måste fokusera på att upprätthålla en säker arbetsmiljö genom effektiva skyddsronder när det gäller tekniken.
Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön försämras stadigt genom fortgående nedskärningar av personal och en allt “vildare” karusell av omflyttningar av personal. Vi kommer därför att behöva arbeta med förslag på “humanare” skiftscheman och arbetstidsförkortning.

Rehab
Bara utifrån kategorierna missbruk, utmattningsdepression och ledbesvär så riskerar mellan 20 och 25 % av medlemmarna att bli föremål för Rehab åtgärder. Detta innebär täta kontakter med företag, försäkringskassa, arbetsförmedling m fl aktörer. Idag sköts dessa i huvudsak av avdelningens Rehabansvarige, ordf. och AHSO. Detta är en stor del av det dagliga “fackliga” arbetet.
Vi måste stärka det här arbetet under verksamhetsåret genom att ta fram uppgifter hur medlemmarna kan få hjälp och stöd genom andra kanaler ex. vis. kommun och andra aktörer i civilsamhället.

Studier
Förtroendevalda har rätt att få “verktyg” som gör att de kan sköta sitt uppdrag. I avdelningen har vi sedan länge bestämt att grunden i ett fackligt uppdrag är att man gått BAM, Pappers miljökurs och Pappers förbundskurs. För vissa uppdrag behövs mer, styrelsen skall gå Lag&Avtal och de som är utsedda till förhandlingsdelegation skall gå Förhandlare i Pappers. För att hålla kunskaperna vid liv, har vi också beslutat att efter 10 år så är det tid att repetera kurserna. Under 2019 är ambitionen att skicka:

5 st på BAM (beroende lite på hur många nya SKO vi får på årsmötet)
6 st på Pappers Miljökurs
2 st på Pappers Förbundskurs
2 st på Lag & Avtal
3 st på Förhandlare i Pappers
15 st på Medlemsutbildning ( hålls lokalt i Grycksbo)
6 st på Ungdomskursen
3 st på Valberedningsutbildning
4 st på “Rehabkurs”
2 st på LO kursen “Agitera i facket”
3 st på LO kursen HSO 1
3 st på LO kursen HSO 2
1 st på Studieorganisatörsutbildning
2 st på Utbildning i organisatorisk och social arbetsmiljö.

Medlems socialt
Vi kommer även under 2019 anordna familjedag för medlemmarna och tillsammans med företaget arbeta i “Kul fritid”.

Ekonomi
Avdelningens ekonomi är god. Vi har medel i den ekonomiska bufferten som gör att vi kan bedriva vår verksamhet i nuvarande omfattning i minst ett år utan tillskott utifrån. Rörelsekostnader under året täcks av avgifter och en del av avkastningen på våra andelar i Pappersfonden.

Styrelsen

Pappers Avd 111 Grycksbo

 

Familjedag

Den 22 Sep. kl 12.00 går startskottet för avdelningens familjedag vid Svarttjärn. Det blir traditionsenligt fiske, tipspromenad och korvgrillning. Det enda du behöver göra är att är att hämta ett deltagarbevis/fiskekort i portvakten. Alla i familjen skall ha ett eget fiskekort.
Fiskekortet gäller från 22/9 kl 12.00 tom 26/9 kl 21.00 ( endast ett spö per person och fiskekort) och kan hämtas från och med den 1:a september

Välkomna styrelsen

2018 års lönerevision klar

Här är den nya lönetabellen som gäller från 1/4 2018

Befattning Ingångs lön
Exkl. SH
Ingångs lön
Inkl. SH
Befattnings lön 100 % Exkl. SH Befattnings lön 100 % Inkl. SH
Lokalvårdare 23 061 kr 24 268 kr 24 642 kr 25 849 kr
Hylskapare 23 061 kr 24 268 kr 24 642 kr 25 849 kr
Reception 23 261 kr 24 468 kr 25 142 kr 26 349 kr
Ventilreparatör 23 261 kr 24 468 kr 25 142 kr 26 349 kr
Förrådsarbetare 23 261 kr 24 468 kr 25 142 kr 26 349 kr
Transportarbetare 23 261 kr 24 468 kr 25 142 kr 26 349 kr
Driftoperatör POOL dag 23 261 kr 24 468 kr 25 642 kr 26 849 kr
Utlastare 23 261 kr 24 468 kr 25 642 kr 26 849 kr
Fastighetsskötare 23 261 kr 24 468 kr 25 642 kr 26 849 kr
Driftoperatör POOL skift 23 261 kr 24 468 kr 25 642 kr 26 849 kr
Driftoperatör PT 23 261 kr 24 468 kr 25 642 kr 26 849 kr
Driftoperatör EB 23 261 kr 24 468 kr 25 642 kr 26 849 kr
Driftoperatör Pallhantering 23 261 kr 24 468 kr 25 642 kr 26 849 kr
Maskinarbetare 23 261 kr 24 468 kr 25 642 kr 26 849 kr
Driftoperatör Rullhantering 23 261 kr 24 468 kr 25 642 kr 26 849 kr
Driftoperatör Arkskärning 23 261 kr 24 468 kr 26 092 kr 27 299 kr
Tekniker Fordon 23 261 kr 24 468 kr 26 092 kr 27 299 kr
Tekniker Slip 23 261 kr 24 468 kr 26 092 kr 27 299 kr
Tekniker VVK 23 761 kr 24 968 kr 27 042 kr 28 249 kr
Driftoperatör PM 9 23 761 kr 24 968 kr 27 042 kr 28 249 kr
Driftoperatör Rå 23 761 kr 24 968 kr 27 042 kr 28 249 kr
Driftoperatör PM 10 23 761 kr 24 968 kr 27 042 kr 28 249 kr
Tekniker Mek 23 761 kr 24 968 kr 27 042 kr 28 249 kr
Maskinförare PM9 24 261 kr 25 468 kr 28 442 kr 29 649 kr
Tekniker Automation 24 261 kr 25 468 kr 28 442 kr 29 649 kr
Driftoperatör ÅC 24 261 kr 26 361 kr 28 442 kr 30 542 kr
Maskinförare PM10 24 261 kr 25 468 kr 28 442 kr 29 649 kr
         
Tillägg        
Ersättare Produktionsledare Teamledare (PT/FG/UH) 1 878 kr      
       
       
SH tillägg 4,6 % 1 207 kr      
SH tillägg 8 % 2 100 kr    

Nya telefonnummer !!

Bruket har bytt växel och i och med det bytt telefonnummer.

Vill du ha kontakt med oss på Lillgården så är det i fortsättningen.

Ordförande: Thomas Nilsson  0104518094

Kassör: Carola Winlöf 0104518061

Kortnumren om du ringer på en ”brukstelefon” är fortfarande samma dvs de sista fyra siffrorna.

1a Maj demonstration

1 a Maj

Våra villkor innanför grindarna på Bruket kommer vi överens om med företaget, men det finns så mycket mer som påverkar ditt liv som Pappersbruksarbetare. Saker som beslutas av politiker, t ex om du skall få sjukersättning när du är sjuk även om det gått 180 dagar eller om vi skall ha rätt att strejka för att få till kollektivavtal på de arbetsplatser som inte har det. Om “sist in först ut” skall gälla när företagen inte vill köpa vårt arbete längre.
I år är det val i september och politikerna lyssnar lite noggrannare på vad vi väljare anser, eftersom det gäller mandaten i riksdagen.

Arbetarrörelsen har en egen helgdag där de flesta av oss är lediga för att vi skall ha möjlighet att visa vad vi tycker, – 1 a Maj. I Falun finns det möjlighet att uttrycka sin vilja i 2 olika demonstrationståg.

Klockan 10.30 går Socialdemokraterna från Stora Torget och Klockan 11.00 startar Vänsterpartiets tåg från Geislerska Parken (Holmgatan).

Pappers Avd 111 kommer att vara en del av båda demonstrationerna.

Men politiker bryr sig inte särskilt mycket om en liten promenad av de redan övertygade, så om du vill påverka, så ta chansen att demonstrera på 1 a Maj. Är man många så hörs man, är vi få blir det bara en viskning.

Styrelsen

PS    Rösta rätt rösta rött den 9 september. DS

En liten påminnelse

Villkor gällande ersättning vid vård

Ersättningen utgår med 150 kr per tillfälle vid besök hos vårdcentral, enligt specifikation nedan och mot uppvisande av kvitto och stämplat högkostnadskort i förekommande fall:

  • Läkarbesök vårdcentral

  • Besök hos sjuksköterska vårdcentral

  • Provtagning för kontroll

  • Mammografi

  • Prostatatest – PSA

  • Cellprov – Gynekologi

  • Andra standardbesök hos vårdcentral

Besök som ryms inom högkostnadsskyddet, alltså avgiftsfria besök, ersätts självklart inte. Vi ersätter heller inte kostnader som täcks av andra försäkringar.

Ersättning utgår till alla medlemmar som omfattas av tandklubben.

111an fyller 111år

Midsommardagen den 23 juni

Då kommer vi att ha en 111 årsfest för våra aktiva medlemmar med respektive i Dalasalen på regementsområdet.

Vi börjar festen kl 18.00 med välkomstdryck, 18.45 sätter vi oss till bords.

Vi kommer att bjudas på 2 rätters supé med kaffe och kaka, samt underhållning under och efter middagen. Förbundet har ett beslut på att pappers inte får bjuda på alkohol över huvud taget, det får ni bekosta själva. Kvällen fortsätter med dans och avslutas kl 01.00.

Det kommer att gå bussar från Rättvik via Bjursås, Svärdsjö via Sundborn och Hosjö, Sågmyra via Grycksbo. Hållplatser och körschema åter kommer vi med när vi sammanställt alla anmälningar.

För att planeringen ska fungera, använd samma talong om ni är två som är medlem i familjen. Vi vill att ni senast den 14 maj (gärna så fort ni vet att ni ska komma) skickar din anmälan med post eller internpost till:

Avd 111, Vippåvägen 1 790 20 Grycksbo

Länk till anmälan, skriv ut och skicka in.

Inbjudan till festen

Dyrare tänder

Vår tandvårdskassa har haft samma avgift sedan den infördes, men under tiden så har priset för tandvård stadigt gått upp. För att vi skall få lite bättre balans mellan inkomster och utgifter så beslutade årsmötet att från och med 1:a Maj höja avgiften med 10:-/månad.

Hälsningar

Styrelsen

Årsmötes kallelse

Kallelse till årsmöte
den 5:e April 2018 Klockan 18.00
på Lillgården

Sedvanlig årsmötesdagordning innefattande bl.a. val av Kassör, studieorganisatör styrelseledamöter, revisorer.
Beslut om styrelsens ansvarsfrihet.
Beslut om medlemsavgiftens storlek

I samband med årsmötet också info och
diskussion om aktuella fackliga frågo
r.

Välkomna önskar Styrelsen

Lista på Nominerade:
Kassör på 2 år Carola Winlöf
Studieorganisatör på 2 år Liisa Blomgren
Ordinarie styrelseledamot på 2 år Bo Olsson
Ordinarie styrelseledamot på 2 år Thomas Lundh
Revisor på 2 år. Marie Nirs.
Förbundsmötesombud för avdelningen.  Thomas Nilsson.
Ersättare till förbundsmötesombudet.  Thomas Lundh, Bo Olsson och
Krister Gustavsson.