Senaste Info utskicket

Hej Medlem

Vad håller vi på med i Pappers ?

Sedan i somras så håller vi på att förhandla förändringar i det lokala samverkansavtalet. Det är det avtal som reglerar bl a arbetsmiljöarbetet, företagshälsovården, regler för skiftråd, vem som förhandlar med vem och mycket mera. Än har vi en bit kvar eftersom företaget började med att i sitt förslag ta bort allt som vi slagits för att det skulle stå i avtalet. Med tiden har det mesta plockats med igen men en del återstår.

När det gäller lokalavtalet och befattningarna så är problemet att företaget inte kunnat presentera utbildningsplaner för att alla skall kunna vara 100% i sin befattning. Vår mening är att, utifrån befattningsbeskrivningens kravlista skall men ha ett samtal med sin chef om vad det är för kompetens som man saknar. Den här listan skall vara undertecknad av både dig som medlem och chefen. När detta är gjort skall chefen göra ett förslag till utbildningsplan när och hur du ska lära dig det som saknas. För att det inte skall glömmas bort eller bli lagt åt sidan så skall alla utbildningsplaner protokollföras i en förhandling.

Vi är överens med företaget om att det är viktigt för Grycksbos överlevnad att den här kompetensutvecklingen sker så fort som bara möjligt. För att styra upp det här arbetet så har det bildats en projektgrupp, som skall se över hur utbildning skall genomföras.

Det är fortfarande några befattningsbeskrivningar som är oklara om vad det är för arbetsuppgifter som man skall utföra, det gör det svårt att säga vad som är en rättvis betalning för arbetet. Diskussionerna kring dom här frågorna kommer att fortsätta ”ända in i kaklet” som politikerna säger i varje mening nuförtiden.

Vi har också några medlemmar som regelbundet under längre tid utför arbetsuppgifter som inte är en del av deras befattning, där har vi förslag på lösningar som vi ännu inte diskuterat med företaget men som vi kommer att föreslå snart.

I övrigt så antog medlemsmötet den 27 Sept. en verksamhetsplan för 2019 som vi skall börja arbeta efter. Är du intresserad av vad den innehåller så finns den på pappers111.se vår hemsida.

Ha det gott

Thomas Nilsson

Ordförande

Nyheter i reseförsäkringen hos Folksam

Att tänka på innan du reser ut i världen.

Om du behöver vård på din resa och kan uppsöka vårdinrättning själv, kan du nu använda dig av tjänsten hitta vård utomlands. Där får du en karta med läkarmottagningar som är kvalitetssäkrade av våran samarbetspartner SOS internationals, och en lista med adresser och kontaktuppgifter.

Gå in på Folksam.se/reseförsäkring

Klicka sen på sjukvård utomlands

Klicka på sjukvård och logga in med bankID

Välj funktionen använd min nuvarande position eller funktionen där du anger land och ort. Då kommer kartan upp med dom närmaste läkarmottagningarna där du befinner dig. Du kan också göra ett personligt resebevis under skapa resebevis.

En annan sak är att om du är sjuk eller skadad innan resan måste du begära en medicinsk förhandsbedömning av Falck Global Assistance. Har du en kronisk sjukdom eller har sökt vård 3 mån innan din resa, då gäller inte reseskyddet för vård och hemtransporter. Det betyder att du får stå för dessa själv!! Reseskyddet gäller för plötsliga och oförutsedda sjukdomar och olycksfall.

Detta kan bli en riktigt dyr historia, så ring för att få en medicinsk förhandsbedömning innan ni åker i väg! Kundservice Falck Global Assistance 08-587 717 76

Det räcker inte med att din läkare ger klartecken till att du kan resa!!

Blir du allvarligt sjuk eller skadad ska du alltid höra av dig till Folksams larmcenter Falck Global Assistance eller SOS international.

Har ni frågor eller funderingar så kontakta gärna mig, Folksam eller Falck. Ni kan också gå in på Folksam.se och läsa mer under reseförsäkring.

Familjens jurist

Vi har sedan några månader tillbaka juristhjälp i vårat medlemskap, via Familjens jurist. Det ingår 3 timmar rådgivning som i första hand är på telefon och digitalt men det går också att få träffa en personlig jurist.

Detta är speciellt viktigt för er som är sambor, t.ex. för man ärver inte varandra eller om det finns särkullsbarn. Det kan också vara så att ena parten har sålt sitt hus och man köper ett gemensamt och använder dom pengarna i det nya huset och så kanske det blir separation och husets säljs. Då ska men dela på den försäljningen.

Man kan få hjälp med testamenten, äktenskapsförord, giftorättsgods, konsumenträtt, enskild egendom ja allt som rör den privata delen.

Har du frågor eller funderingar som rör detta så hör av dig.

Försäkringsansvarig Carola Winlöf

Verksamhetsplan för 2019 beslutad av medlemsmötet

Det här är vad vi skall jobba med nästa år.

Verksamhetsplan 2019 för Pappers avd 111 Grycksbo

Uppdrag och möten
Styrelsemöte 1 gång/månad utom juli.
Planeringskonferens i april/maj
Styrelsen börjar bli ålderstigen och under 2019 så börjar det få konsekvenser, vid årsmötet avgår Krister som AHSO, och Thomas går möjligtvis in på sin sista period som förtroendevald. Så mycket seriöst arbete måste läggas ner på att hitta nya yngre förmågor till förtroendeuppdragen.
Årsmötet i februari. 2019 skall det välja ordförande, halva styrelsen, AHSO samt alla HSO och SKO
Avdmöte i sept. om avtalskrav och verksamhetsplan
Skiftlagsvisa avdelningsmöten i dec om bl. a avtalsrörelsen

Avtal och förhandlingar
Uppföljning av kompetensutveckling och betalning.
Göra en manual till lokalavtalet
Lönerevision i mars
Diskussion om avtalskrav

Organisationsgrad
Vår organisationsgrad är god men måste alltid kämpas för. På varje styrelsemöte kommer vi att gå igenom och diskutera alla oorganiserade, ingen ska kunna jobba mer än en månad utan att få ett erbjudande om att gå med i Pappers. Detta skall gälla även för semestervikarier och andra vikarier.

Arbetsmiljö
Den fysiska arbetsmiljön på våra arbetsplatser kännetecknas av gamla och slitna maskiner som gör att vi måste fokusera på att upprätthålla en säker arbetsmiljö genom effektiva skyddsronder när det gäller tekniken.
Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön försämras stadigt genom fortgående nedskärningar av personal och en allt “vildare” karusell av omflyttningar av personal. Vi kommer därför att behöva arbeta med förslag på “humanare” skiftscheman och arbetstidsförkortning.

Rehab
Bara utifrån kategorierna missbruk, utmattningsdepression och ledbesvär så riskerar mellan 20 och 25 % av medlemmarna att bli föremål för Rehab åtgärder. Detta innebär täta kontakter med företag, försäkringskassa, arbetsförmedling m fl aktörer. Idag sköts dessa i huvudsak av avdelningens Rehabansvarige, ordf. och AHSO. Detta är en stor del av det dagliga “fackliga” arbetet.
Vi måste stärka det här arbetet under verksamhetsåret genom att ta fram uppgifter hur medlemmarna kan få hjälp och stöd genom andra kanaler ex. vis. kommun och andra aktörer i civilsamhället.

Studier
Förtroendevalda har rätt att få “verktyg” som gör att de kan sköta sitt uppdrag. I avdelningen har vi sedan länge bestämt att grunden i ett fackligt uppdrag är att man gått BAM, Pappers miljökurs och Pappers förbundskurs. För vissa uppdrag behövs mer, styrelsen skall gå Lag&Avtal och de som är utsedda till förhandlingsdelegation skall gå Förhandlare i Pappers. För att hålla kunskaperna vid liv, har vi också beslutat att efter 10 år så är det tid att repetera kurserna. Under 2019 är ambitionen att skicka:

5 st på BAM (beroende lite på hur många nya SKO vi får på årsmötet)
6 st på Pappers Miljökurs
2 st på Pappers Förbundskurs
2 st på Lag & Avtal
3 st på Förhandlare i Pappers
15 st på Medlemsutbildning ( hålls lokalt i Grycksbo)
6 st på Ungdomskursen
3 st på Valberedningsutbildning
4 st på “Rehabkurs”
2 st på LO kursen “Agitera i facket”
3 st på LO kursen HSO 1
3 st på LO kursen HSO 2
1 st på Studieorganisatörsutbildning
2 st på Utbildning i organisatorisk och social arbetsmiljö.

Medlems socialt
Vi kommer även under 2019 anordna familjedag för medlemmarna och tillsammans med företaget arbeta i “Kul fritid”.

Ekonomi
Avdelningens ekonomi är god. Vi har medel i den ekonomiska bufferten som gör att vi kan bedriva vår verksamhet i nuvarande omfattning i minst ett år utan tillskott utifrån. Rörelsekostnader under året täcks av avgifter och en del av avkastningen på våra andelar i Pappersfonden.

Styrelsen

Pappers Avd 111 Grycksbo