Nomineringsmöte 8:e Mars

Nomineringsmöte

8:e Mars Klockan 18.00 på Lillgården

På dagordningen nomineringar till posten som
Kassör
Studieorganisatör,
Förbundsmötesombud
2 ordinarie ledamöter i styrelsen.
Och som vanligt informerar styrelsen om det senaste fackliga frågorna.

 

Välkomna Styrelsen