Årsmötes kallelse

Kallelse till årsmöte
den 5:e April 2018 Klockan 18.00
på Lillgården

Sedvanlig årsmötesdagordning innefattande bl.a. val av Kassör, studieorganisatör styrelseledamöter, revisorer.
Beslut om styrelsens ansvarsfrihet.
Beslut om medlemsavgiftens storlek

I samband med årsmötet också info och
diskussion om aktuella fackliga frågo
r.

Välkomna önskar Styrelsen

Lista på Nominerade:
Kassör på 2 år Carola Winlöf
Studieorganisatör på 2 år Liisa Blomgren
Ordinarie styrelseledamot på 2 år Bo Olsson
Ordinarie styrelseledamot på 2 år Thomas Lundh
Revisor på 2 år. Marie Nirs.
Förbundsmötesombud för avdelningen.  Thomas Nilsson.
Ersättare till förbundsmötesombudet.  Thomas Lundh, Bo Olsson och
Krister Gustavsson.