1a Maj demonstration

1 a Maj

Våra villkor innanför grindarna på Bruket kommer vi överens om med företaget, men det finns så mycket mer som påverkar ditt liv som Pappersbruksarbetare. Saker som beslutas av politiker, t ex om du skall få sjukersättning när du är sjuk även om det gått 180 dagar eller om vi skall ha rätt att strejka för att få till kollektivavtal på de arbetsplatser som inte har det. Om “sist in först ut” skall gälla när företagen inte vill köpa vårt arbete längre.
I år är det val i september och politikerna lyssnar lite noggrannare på vad vi väljare anser, eftersom det gäller mandaten i riksdagen.

Arbetarrörelsen har en egen helgdag där de flesta av oss är lediga för att vi skall ha möjlighet att visa vad vi tycker, – 1 a Maj. I Falun finns det möjlighet att uttrycka sin vilja i 2 olika demonstrationståg.

Klockan 10.30 går Socialdemokraterna från Stora Torget och Klockan 11.00 startar Vänsterpartiets tåg från Geislerska Parken (Holmgatan).

Pappers Avd 111 kommer att vara en del av båda demonstrationerna.

Men politiker bryr sig inte särskilt mycket om en liten promenad av de redan övertygade, så om du vill påverka, så ta chansen att demonstrera på 1 a Maj. Är man många så hörs man, är vi få blir det bara en viskning.

Styrelsen

PS    Rösta rätt rösta rött den 9 september. DS

En liten påminnelse

Villkor gällande ersättning vid vård

Ersättningen utgår med 150 kr per tillfälle vid besök hos vårdcentral, enligt specifikation nedan och mot uppvisande av kvitto och stämplat högkostnadskort i förekommande fall:

  • Läkarbesök vårdcentral

  • Besök hos sjuksköterska vårdcentral

  • Provtagning för kontroll

  • Mammografi

  • Prostatatest – PSA

  • Cellprov – Gynekologi

  • Andra standardbesök hos vårdcentral

Besök som ryms inom högkostnadsskyddet, alltså avgiftsfria besök, ersätts självklart inte. Vi ersätter heller inte kostnader som täcks av andra försäkringar.

Ersättning utgår till alla medlemmar som omfattas av tandklubben.

111an fyller 111år

Midsommardagen den 23 juni

Då kommer vi att ha en 111 årsfest för våra aktiva medlemmar med respektive i Dalasalen på regementsområdet.

Vi börjar festen kl 18.00 med välkomstdryck, 18.45 sätter vi oss till bords.

Vi kommer att bjudas på 2 rätters supé med kaffe och kaka, samt underhållning under och efter middagen. Förbundet har ett beslut på att pappers inte får bjuda på alkohol över huvud taget, det får ni bekosta själva. Kvällen fortsätter med dans och avslutas kl 01.00.

Det kommer att gå bussar från Rättvik via Bjursås, Svärdsjö via Sundborn och Hosjö, Sågmyra via Grycksbo. Hållplatser och körschema åter kommer vi med när vi sammanställt alla anmälningar.

För att planeringen ska fungera, använd samma talong om ni är två som är medlem i familjen. Vi vill att ni senast den 14 maj (gärna så fort ni vet att ni ska komma) skickar din anmälan med post eller internpost till:

Avd 111, Vippåvägen 1 790 20 Grycksbo

Länk till anmälan, skriv ut och skicka in.

Inbjudan till festen

Dyrare tänder

Vår tandvårdskassa har haft samma avgift sedan den infördes, men under tiden så har priset för tandvård stadigt gått upp. För att vi skall få lite bättre balans mellan inkomster och utgifter så beslutade årsmötet att från och med 1:a Maj höja avgiften med 10:-/månad.

Hälsningar

Styrelsen