Avdelningens årsmöte 2024

Tack alla som närvarade på Pappers avdelning 111 årsmöte, vi blev 28 personer vilket är fler än förra året 🙂
Mötets samlade handlingar finns att läsa upp på Lillgården.