Andra omgången av skiftschemaomröstningen

Mellan klockan 13.00 och 15.00 den 16:e,23:e och 30:e November kan man rösta i Grindstugan. Frågan som skall avgöras är om vi skall ta förslag 1 till förhandling eller inte.
Alla medlemmar utom pensionärer har rösträtt, men vi ber de som inte går skift att tänka igenom om det är rätt att rösta om andra kamraters arbetstid utan att beröras själv.

H C Andersen refererar avtalsrörelsen.

Med pukor och trumpeter marscherar regementen till slagfältet, alla är segervissa och håller eldande tal för att ingjuta mod inför den strid som skall komma. Att pesten härjar landet och redan minskat slagkraften hos vissa regementen vill man inte inse. Än värre är att i det senaste slaget så viftade de som man trodde var bundsförvanter snabbt med den vita kapitulationsflaggan och andra allierade visade sig vara överlöpare och hade ställt sig på fiendesidan. Men nu var det inte tid för realism, trumpeter skulle blåsas och pukor skulle slås. I tidig novemberdimma var man framme på slagfältet och den goda sidan ställde upp sina regementen. Generalerna i de största regementena sa att “vi ska stå längst fram eftersom vi har dom vackraste uniformerna och dom största plymerna i våra hattar”. Pappers kanonjärer som hade de största kanonerna och var stridsvana beordrades att ställa sig längst bak utom skotthåll för att utgöra reservstyrka. 
Så böljar striden fram och tillbaks ett tag, men ganska snart så viftas det med vita flaggor. Metallen i rustningarna visar sig vara spindelväv. Reträtten blir oordnad, en del drabbas av svåra förluster medan andra kan dra sig tillbaka med små förluster och en och annan delseger att måla på vapenskölden. När stridslarmet och krutröken lagt sig så stod Pappers kanonjärer ensamma kvar på slagfältet, till och med fienden tyckte att det inte var mödan värt att slåss utan hade gått hem. Trots att den stora kanonen fortfarande var duglig så fanns det ingen att skjuta på. Rikedomarna man hoppats på var endast korvören som man samlat upp efter dom andra stridande.

Så kan man beskriva avtalsrörelsen som slutade 3 Nov 2020. Vårt avtal blev som följer.

Från 1/11 2020 höjs utgående löner med 399 kronor i månaden. Innan den 31/1 2021 skall vi lokalt kommit överens om lokala lönepåslag och ändringar i våra lokalavtal. Om vi lokalt inte kommer överens så läggs ytterligare 318 kronor i månaden ut lika till alla och 80 kronor får företaget själva fördela i lönesystemet.

Från 1/4 2022 höjs utgående löner med 362 kronor i månaden. Innan den 31/7 2022 skall vi lokalt kommit överens om lokala lönepåslag och ändringar i våra lokalavtal. Om vi lokalt inte kommer överens så läggs ytterligare 290 kronor i månaden ut lika till alla och 72 kronor får företaget själva fördela i lönesystemet.