Önskar alla en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR

Överkörd

Återigen så har företaget visat att dom anser att det är viktigast att det finns en oändlig mängd ledare men att det inte är så viktigt att det finns någon att leda.

I gårdagens förhandling så beslutade företaget att det var deras förslag till ny organisation som gäller. Som ni kan läsa på intranätet så har de kollektivanställda på verksamheterna som stöttar produktionen, fått betala för att man skall kunna behålla tjänstemän på PT och  t o m inrätta en ny tjänst. Högre arbetsbelastning på utlastningen, lokalvård, mek och automation, detta för att man skall inrätta en tjänst som skall tala om för oss hur vi skall jobba mera när vi blir färre !

Som ni kan läsa mellan raderna så är jag frustrerad och förbannad över att man i ännu en nedskärning väljer den för ledningen minst obekväma och kortsiktigt enklaste lösningen.

Att brukets dåliga ekonomi skulle kunna räddas av ständiga personalminskningar är en myt.

Det förslag till organisation som Pappers lagt fram vid förhandlingarna skulle ge samma eller större minskningar av kostnaderna för bruket, men av någon outgrundlig anledning så anser företagsledningen att deras förslag är bättre.

Nog om detta, efter julhelgerna så börjar arbetet med att se till så att minskningen av personalstyrkan följer det som lag och avtal kräver. Det senaste året har varit oroväckande när det gäller dödsfall på svenska arbetsplatser, nästan en död i veckan är mer än vad gänguppgörelserna leder till. Och bara den senaste veckan har två allvarliga olyckor inträffat i vår närhet på SSAB och KP i Borlänge, så det absolut viktigaste i framtiden är att vi jobbar säkert. Ingen skall ta den där lilla genvägen för att hinna, om det samtidigt gör att arbetet blir farligare. Välj alltid att vara lojal mot ditt eget liv,  inte att vara lojal mot företagets vinst.