En liten påminnelse

Villkor gällande ersättning vid vård

Ersättningen utgår med 150 kr per tillfälle vid besök hos vårdcentral, enligt specifikation nedan och mot uppvisande av kvitto och stämplat högkostnadskort i förekommande fall:

  • Läkarbesök vårdcentral

  • Besök hos sjuksköterska vårdcentral

  • Provtagning för kontroll

  • Mammografi

  • Prostatatest – PSA

  • Cellprov – Gynekologi

  • Andra standardbesök hos vårdcentral

Besök som ryms inom högkostnadsskyddet, alltså avgiftsfria besök, ersätts självklart inte. Vi ersätter heller inte kostnader som täcks av andra försäkringar.

Ersättning utgår till alla medlemmar som omfattas av tandklubben.