Så här tyckte ni om skiftgången

Enkät om skiftgång 

146 svar = 96% svarsfrekvens
(det hade smugit in ett skrivfel på frågan om 12 timmars skift, det är nu ändrat)

Svaren inom parentes  Röd text = flest svar

Jag jobbar 3 skift på: PT  (65)   FG  (58)   Råvaror  (2)   Ångcentral  (9)

Jag jobbar 2 skift på: EB (3)  Hylskap (3 Pool (6)

Jag är: 18-35 år (2836-50 år (47 51-70 år (70)

Jag har jobbat skift: mindre än 10 år (17)  mer än 10 år (127)

Är arbetsperioderna för långa?     Ja  (74Nej (50) Ingen åsikt (21)

Det är vändskiften som är problemet. Ja (47Nej (79Ingen åsikt (18)

Det är 12 timmars skiften som är problemet.
Ja (42Nej (92Ingen  åsikt (11)

Jag har problem med att komma ur nattskiften.
Ja (73Nej (60Ingen åsikt (12)

Jag menar att det är lättare att komma ur nattskiften om man inte haft så många i rad:
Ja (80Nej (38Ingen åsikt (27)

Jag föredrar skiftföljden:
F E N  (85)     N E F (47)

Ett skiftschema skall så mycket som möjligt ge ledig tid under helgerna (lördag, söndag):
Ja (65Nej (17Ingen åsikt (63)

Jag tycker att ledighetsperioderna skall vara så långa som möjligt trots att det innebär långa perioder med arbete.
Ja (55Nej (67Ingen åsikt (23)

 

Några slutsatser inför det fortsatta arbetet. Det är en imponerande erfarenhet som ligger bakom dessa svar, minst 1500 års skiftarbete.
Arbetsperioderna i det nuvarande schemat är för långa  och nattskiften skall vara så få i följd som bara möjligt anser en klar majoritet.  Vändskift och 12 timmars skift är inte det största problemet om mängden inte är större än i det nuvarande schemat.
Den skiftschema grupp som kommer att bildas får nu sätta sig ner och konstruera ett schemaförslag som uppfyller de här önskemålen och som vi kan gå till förhandling med till företaget.