Nomineringar till årsmötet 2021

Nu har nomineringstiden för valen till på årsmötet gått ut. Det betyder enligt stadgarna att endast de som är föreslagna innan den 11 februari 2021 kan väljas på Årsmötet.

Till Ordförande är tre nominerade.

Thomas Lund förnärvarande Arbetsställets Huvudskyddsombud Har avsagt sig nomineringen den 1/3

Martin Akurhed jobbar på Automation

Jan-Olov Karlsson jobbar på lokalvården

Till Ordinarie styrelseledamot är det en nominerad.

Fredrik Halvarsson jobbar på FG.

Till Ordinarie styrelseledamot som representant för Ahlström-Munksjö Falun är det en nominerad.

Eva Ellberg Öyen jobbar på Ahlström-Munksjö i Falun.

Som ordinarie Revisor är två nominerade.

Toini Rapp jobbar på Förrådet

Joakim Bertell, jobbar på PT

Ersättare till styrelsen och revisorer kan föreslås till valberedningen ända fram till årsmötet.

Just nu är Jan Fagernes, Johan Karlström och Johan Hellberg föreslagna som styrelseersättare.

Som revisorsersättare är Anna Hellström föreslagen.