Omröstning 22 /3 till 25 /3 kl. 09.00 – 16.00 på Lillgården

Då vi inte kan ha ett traditionellt årsmöte, eftersom Folkhälsomyndigheten inte tillåter större möten än åtta deltagare, har styrelsen tillsammans med förbundet bestämt att de val som skall göras på årsmötet kommer att ske som omröstningar med valsedlar.
Under tiden 22 mars t o m 25 mars mellan kl. 09.00 och 16.00 kommer alla medlemmar att kunna rösta på Pappers expedition i Lillgården. Avdelningens revisorer är utsedda att vara rösträknare, och Thomas Nilsson och Carola Winlöf kommer att pricka av röstlängden tillsammans med den som röstar.

Rösträkningen kommer att ske den 26 mars.

Valsedeln kommer att innehålla alla val som måste göras på ett årsmöte därför är det viktigt att läsa igenom och följa instruktionerna på valsedeln, om det är oklart så fråga valförrättarna så att din röst inte blir ogiltigförklarad.

För att följa Coronarestriktionerna så kommer bara en och en att släppas in till omröstningen.

Ett av valen är inte ett personval utan handlar om styrelsens ansvarsfrihet. Detta är en fråga om man anser att styrelsen har begått stadgebrott eller hanterat föreningens pengar på ett brottsligt sätt under verksamhetsåret. Som underlag för din bedömning så kommer Styrelsens verksamhetsberättelse och den ekonomiska rapporten tillsammans med revisorernas rekommendation att publiceras på avdelningens hemsida pappers111.se innan omröstningen börjar.

För att ge alla kandidater till de olika valen möjlighet att ”tala för varan” så kommer deras presentationer av sig själva att finnas på hemsidan och på e-post innan omröstningen.