Röstresultat rådgivande Skiftschemaomröstning

Schemaförslag 1 fick 37röster
Schemaförslag 2 fick 28 röster
Schemaförslag 3 fick 33 röster

Detta innebär att det blir förslag 1 som kommer att ställas mot det nuvarande schemat i den beslutande omröstningen i November.

Tre dagar kvar

Nu är det bara tre dagar kvar innan vi står utan avtal. Tidigare så har motparten i alla fall artigt lyssnat på vad vi kräver men nu blundar man med både öron och ögon. Det enda man är överens om är att man inte är överens om något. Pappers har inte vikit sig i någon fråga.

Vi vill ha ersättning för 2020 , Vi har ställt upp i svåra tider för företagen, under 2020 har vi accepterat en reallönesänkning på åtminstone 1 % och många av bruken har gått med på ytterligare lönesänkningar på 4 eller 6% under korttidsarbete. Samtidigt så går pappersbranschen som tåget. Det är bara rimligt att när det går bra efter en kris så blir man kompenserad i efterhand.

Våra krav på kortare arbetstid och en rimlig löneutveckling i framtiden har vi fortfarande.

I det läge som är med politiskt kaos kring arbetstryggheten och en pågående pandemi så är det inte heller klokt att avtala om fredsplikt för en lång tid framöver.

Hur det kommer att gå är svårt att säga, det beror på om resten av förbunden i LO viker ner sig inför fabrikörernas motstånd eller om vi tillsammans kan stå upp för våra krav.

På lördag vet vi om dom tar sitt förnuft tillfånga eller om årets avtalsrörelse slutar med konflikt. VAR BEREDD , FÖR DET ÄR BARA OM NI MEDLEMMAR STÄLLER UPP SOM VI HAR NÅGON FACKLIG STYRKA.

Avtalsförhandlingarna, vad händer?

Under Oktober så är det meningen att man skall klara av förhandlingarna om nytt avtal som pausades i Mars p g a Corona. I början av veckan hade man kommit så långt att Industriarbetsgivarna la ett bud.
Från 1 november 0.7 % i löneökning. Alltså inget retroaktivt.
1.9 % 1 april 2021.
1.9 % 1 april 2022
Totalt skulle detta ge 4.5 % på tre år

Pappers sa NEJ, vi vill ha mer pengar och mer ATK och vi vill inte knyta upp oss på så lång tid. Men om vi skall få det vi vill så hänger det på att Industriarbetsgivarna vet att Pappers medlemmar står bakom sina förhandlare. Så är du missnöjd så tala om det för din chef eller chefens chef.
Fortsättning följer och vi informerar så fort vi vet något mer.

Knyt inte näven i fickan.

Första oktober så startade kollektivavtalsförhandlingarna efter det att man sköt upp allt i april. Vi har alltså inte fått någon löneökning sedan pandemin slog till, och nu vill vår motpart inte betala för dom sju månader som gått. Man verkar inte heller vara särskilt intresserade att gå med på några krav som kommer från oss som t ex. utökning av ATK men hittills så har man bara förhandlat en gång kring dessa frågor så än är inget avgjort. Den första november så går nuvarande avtal ut och det är efter det datumet som fredsplikten inte längre gäller. När det gäller regeringens hot om förändringar i LAS så har Pappers hela tiden sagt att vi inte skall sälja bort något av medlemmarnas anställningstrygghet, och att förstärkningar av anställningstryggheten måste man ta upp i kollektivavtalsförhandlingarna där vi kan ”hota med strejk”. Pappers avtal är redan nu bättre än LAS men vi vill ha ytterligare förbättringar. Som det är nu räknas arbetstid som vikarie, projektanställd och avtalad visstid som separata ”påsar” när man samlar dagar för att bli tillsvidare anställd, vi kräver att all tid skall läggas ihop när man räknar.
Just nu så är inget klart men avdelningarna diskuterar med förhandlarna varje vecka under Oktober och vi kommer såklart hålla er informerade om vad som händer.

Tänk på att, är du missnöjd med din lön, dina arbetstider eller något annat på jobbet säg det till din chef, får du inte något svar säg det till chefens chef. Det är bara så vi kan få igenom något i förhandlingar. Är det tyst och stilla i fabriken så blir vi inte tagna på allvar när vi förhandlar.