Andra omgången av skiftschemaomröstningen

Mellan klockan 13.00 och 15.00 den 16:e,23:e och 30:e November kan man rösta i Grindstugan. Frågan som skall avgöras är om vi skall ta förslag 1 till förhandling eller inte.
Alla medlemmar utom pensionärer har rösträtt, men vi ber de som inte går skift att tänka igenom om det är rätt att rösta om andra kamraters arbetstid utan att beröras själv.