Rapport från avtalsrörelsen

I den centrala avtalsrörelsen så pågår det förhandlingar kring våra krav och arbetsgivarnas krav, men än har ingen sida backat en millimeter. Vad Pappers krav är, är väl vid det här laget känt för alla medlemmar. Där 4% och mer tid och bättre regler kring ATK är dom viktigaste av de 52 kraven som vi lagt fram.

Därför skall jag kommentera lite om vad motståndarna vill. När det gäller vad avtalet skall kosta så är Industriarbetsgivarnas bud att lönekostnaderna kan få öka med 1,4%. Det kan ju tyckas vara ett väntat bud från arbetsgivarna, men det luriga är ordet lönekostnader. I det så ingår arbetsgivaravgifter plus lite annat som du aldrig ser som lön i din plånbok. Deras bud innebär egentligen ca 0,7% mer i plånboken för dig. Men eftersom inflationen är 1,7%
så vill dom sänka vår reallön med 1%.  

Man vill också att man skall kunna bli hemskickad under längre eller kortare tid utan lön om företaget inte anser att man tjänar tillräckligt. Det som med ett mer inlindat språk kallas krisavtal. 

Man vill inte att man skall ha rätt att ta ut ATK ledighet under juni,juli och augusti. 

Man vill införa skyldighet att meddela arbetsgivaren om vad du gör på fritiden som kan inverka på din arbetsinsats.

Man vill att allt som inte rör lön och arbetstid skall stå i uppsägningsbara överenskommelser.

Man vill också ha ensidig makt över drift på storhelger, vilket skulle innebära att alla storhelgsavtal blir värdelösa.

Mer information kommer när vi vet mer men med en sådan här inställning från Industriarbetsgivarna kan det bli en stökig avtalsrörelse.

Thomas

Intresserad av ditt skyddsnät ?

Välkommen på  skiftlagsvisa infomöten med Folksam om dina försäkringar, genom Pappers och kollektivavtal.

Plats: Grindstugan Betalning med LUVA

  • Pension och Nyheter 2020
  • Övrigt

Dagtid och 2 skift är välkomna när det passar
18 Feb Klockan 11.30 – 13.30 skiftlag 3
Klockan 14.15 – 16.15 skiftlag 4
20 Feb Klockan 14.15 – 16.15 skiftlag 1
27 Feb Klockan 11.30 – 13.30 skiftlag 2
Klockan 14.15 – 16.15 skiftlag 5  

Välkomna
Styrelsen     

Inför årsmötet

Nomineringstiden har gått ut den 11 feb för dom uppdrag som som skall väljas på årsmötet. Och dom nominerade är
Carola Winlöf som kassör
Liisa Blomgren som studieorganisatör
Thomas Lundh och Bo Olsson som ordinarie styrelsemedlemmar.
Marie Nirs som revisor
Thomas Nilsson som förbundsmötesledamot
Thomas Lundh och Bo Olsson som 1:e och 2:e ersättare till förbundsmötesledamot

Det är alltså bara de som är nominerade som kan väljas till just de här uppdragen. 
Till valet av styrelseersättare, är det fritt fram att föreslå kandidater ända fram till årsmötet.