Biobiljetter

Nu kan ni medlemmar köpa biobiljetter till självkostnadspris 100 kronor per biljett, max två per tillfälle.
Betala till BG 5287-3338 och märk med ditt namn!
Biljetterna hämtas på Lillgården när betalningen registrerats (kan ta upp till tre bankdagar).

Jullotteri

Tack alla som var med i utlottningen, vi blev till slut nästan 80 personer som anmälde sig. Vinnarna har blivit informerade.

Julkorg
Julkorg