Medlemsinfo mars 2020

Info om lite annat än Corona

Det händer andra saker i världen än pandemier, när det gäller fackliga frågor så har förbundsstyrelsen beslutat att införa en inkomstförsäkring.
En inkomstförsäkring är ett tillägg till A-kassan som medlemmar i Pappers kommer att få om man får pengar från A-kassan. Detta börjar att gälla för alla som är medlemmar i Pappers den 1 juli 2020.
A-kassans regler innebär att man bara får 80% av lönen om man tjänar mindre än 25 025:-/månaden över den månadslönen så får man bara maxbeloppet. Den här försäkringen täcker upp så att man får 80% av lönen upp till en månadslön på 50 000: -. Mer information kommer att skickas ut från Folksam till alla medlemmar lite längre fram.

På årsmötet beslutades att utöka förmånerna i avdelningens tand och sjukvårdsklubb. Tidigare har vi bara betalat 150: – vid besök i primärvården men från och med nu så kommer man att få betalt för alla vårdkvitton som räknas in i högkostnadsskyddet.

Förhandlingarna om ett nytt centralt avtal är uppskjutna till oktober dvs vårt centrala avtal är förlängt till den sista oktober. Man har gjort detta för att läget för stridsåtgärder inte är särskilt gynnsamt under en pandemi, vi får hoppas att det är ett bättre läge i oktober att få igenom våra krav på 4% och kortare arbetstid.

Man har även slutit ett centralt ramavtal om korttidsarbete. Det innebär att ett företag kan minska arbetstiden med som mest 60%. För oss arbetare innebär det en lönesänkning med 7,5%.
För att detta skall gälla och att företaget skall få stöd från staten med lönekostnader så skall det göras en lokal överenskommelse. Ännu har vi inte fått någon sådan förhandlingsframställan från företaget, men om marknaden för våra produkter minskar så är det inte otroligt att det kommer sådana krav. Om det händer så kommer vi så klart att informera om det genom hemsidan, pappers111.se och e-post till medlemmarna.

 Om det är något ni undrar över finns jag och Carola på Lillgården eller i telefon, vi svarar mer eller mindre bra på alla frågor som vi kan något om.

Hälsningar
Thomas