Så här fungerar det nya avtalet

Det nya lokalavtalet

I fredags blev de sista detaljerna klara när det gäller det nya lokalavtalet. Och i och med det går det att visa en lönetabell. Om ni tycker att det verkar som om ni får mindre än vad som ståt i lönekuvertet hittills så kan det vara så, men ingen kommer att få sänkt lön. Alla med en högre månadslön än vad  befattningen ger kommer att behålla sin nuvarande månadslön plus de centralt garanterade ökningarna till dess att befattningen kommit ikapp.

Befattning   Ingångslön
Inkl SH
  Månadslön
inkl. SH
Lokalvårdare   23 995 kr   25 295 kr
Hylskapare   23 995 kr   25 295 kr
Reception   23 995 kr   25 795 kr
Ventilreparatör(REHAB plats)   23 995 kr   25 795 kr
Förrådsarbetare   23 995 kr   25 795 kr
Transportarbetare   23 995 kr   25 795 kr
Driftoperatör POOL dag   24 195 kr   26 295 kr
Utlastare   24 195 kr   26 295 kr
Fastighetsskötare   24 195 kr   26 295 kr
Driftoperatör POOL skift   24 195 kr   26 295 kr
Driftoperatör PT   24 195 kr   26 295 kr
Driftoperatör EB   24 195 kr   26 295 kr
Driftoperatör Pallhantering   24 195 kr   26 295 kr
Maskinarbetare   24 195 kr   26 295 kr
Driftoperatör Rullhantering   24 195 kr   26 295 kr
Driftoperatör Arkskärning   24 195 kr   26 745 kr
Tekniker Fordon   24 195 kr   26 745 kr
Tekniker Slip   24 195 kr   26 745 kr
Tekniker VVK   24 695 kr   27 695 kr
Driftoperatör PM 9   24 695 kr   27 695 kr
Driftoperatör Rå Skift/Dag   24 695 kr   27 695 kr
Driftoperatör PM 10   24 695 kr   27 695 kr
Tekniker Mek   24 695 kr   27 695 kr
Maskinförare PM9   25 195 kr   29 195 kr
Tekniker Automation   25 195 kr   29 195 kr
Driftoperatör ÅC Skift/Dag   26 078 kr   30 078 kr
Maskinförare PM10   25 195 kr   29 195 kr

För att förstå hur det hela fungerar så får vi börja med att glömma allt det gamla vi lärt oss. Nu finns det inga grader, mångkunnighetstillägg eller ”seniltillägg” längre.  Vi har istället förhandlat fram en månadslön för varje befattning baserat på den beskrivning som är knuten till befattningen. Det som heter Månadslön inkl SH ovan är den lön som man får när man fullt ut kan sin befattning.
Det som kallas ingångslön är den lön som man börjar med när man anställs på bruket.

Ett exempel, Nilsson vandrar in på bruksplan för sin första dag på Grycksbo och skall arbeta som DriftoperatörPT, då startar lönen på 24195:-/mån. senast 6 månader efter anställningsdagen är företaget tvungen att kalla till förhandling med Avd111 om hur väl Nilsson kan sin befattning. Är fack och företag överens om att man kan sitt jobb fullt ut blir den nya månadslönen 26295:-/mån, finns det mer att lära måste man komma överens om en utbildningsplan som talar om hur och när man skall lära sig det som fattas för att få full lön.
Om vi istället tar och följer Andersson som redan har full lön som DriftoperatörPT men som skall börja som DriftoperatörPM9 så har hon från början 26295:-/mån. och startar med det, istället för det som står som ingångslön för DriftoperatörPM9. I övrigt gäller samma som för en nyanställd.

Vart tog alla tillägg vägen ? -Dom är borta !
Utom två, tillägget för att man ersätter förman är kvar och är för 2017 1845:-/mån. vare sig man ersätter eller inte.
Och Storhelgstillägget som är inräknat i tabellen ovan
Sedan finns det i det nya avtalet ett tillägg, om man gör arbeten som inte ingår i befattningen dvs gör något som inte krävs av alla som har befattningen. T ex är kursledare för något, eller har hand om mindre projekt etc på UH. Detta tillägg är inte fastställt i avtalet utan det krävs en överenskommelse mellan fack och företag om hur stort det skall vara i varje enskilt fall.
OBS Detta gäller bara hur man får fram en månadslön, alla ersättningar som baseras på månadslön / ??? är kvar som t ex OB, beredskapsersättning etc.

Vad händer nu?

Vi (företaget och avd111) kommer att informera om det nya avtalet på skiftlagsträffar framöver, och lönekontoret räknar febrilt på hur stor retroaktiv lön som var och en skall få utbetald, förhoppningsvis i februari.

Har ni frågor så kontakta gärna mig på Lillgården.

Thomas Nilsson