Avtal om korttidsarbete

Vi har nu ett avtal om korttidsarbete med företaget under tiden 20/4 till 14/6 2020. Hur ni skall arbeta skall era chefer informera om , men i princip gäller att man arbetar 20 eller 40 % mindre än ordinarie arbetstid under de här veckorna och en del befattningar t ex städ och reception ingår inte i korttidsarbetet och arbetar därför ordinarie tid.

Även vi på expedition kommer att arbeta mindre men det kommer ändå att finnas någon här för att svara på frågor på dom ordinarie öppettiderna 08.00 till 15.30.

Info i Corona tider

Vi i avdelningen försöker trots Corona se till att det fackliga arbetet flyter på, men även för oss innebär det att vi måste göra en del anpassningar.

Vi kan inte muntligt informera om olika saker genom att ”synas” på bruket och vi kan inte hålla möten i lokal. Därför är det viktigt att du som medlem hjälper till att sprida informationen till dina arbetskamrater genom att printa ut den information som du får och se till att den finns i kurer och vid fikabord. All information kommer också att finnas på hemsidan www.pappers111.se

Styrelsen har beslutat att det arbete som har börjat om att få till ett nytt skiftschema läggs på is till dess att vi har möjlighet att genomföra diskussioner och beslut på ett demokratiskt sätt. I dagsläget så har vi inte möjlighet att gå runt och prata med medlemmarna om de olika förslagen och det är praktiskt omöjligt att genomföra eventuella provval i dessa tider.

För att ta ansvar för smittspridningen så har styrelsen också beslutat att styrelsemötena tillsvidare bara kommer att bestå av de ordinarie ledamöterna, ersättare kommer att kallas om de ordinarie har förhinder.

Expeditionen är än så länge öppen som vanligt och du som medlem är välkommen om du inte har symptom på sjukdom, då skall du vara hemma. På telefon går vi att nå som vanligt. Om du vill hålla social distans och har tand eller sjukvårdskvitton, går det bra att lägga dom i internpostfacket i porten eller i vår brevlåda utanför Lillgården.

Som det framgått på intranätet så har orderingången för ArcticPaper Grycksbo under senaste tiden halverats och därför har företaget begärt förhandlingar om ”korttidsarbete”.  Vi sitter i förhandlingar om det nu och kan inte ge några bestämda besked om vad det innebär för var och en just nu. Men lag och centrala avtal ger möjlighet att minska arbetstiden med 20, 40 eller 60%. Om man kommer överens om detta så kommer lönen att minska med 4, 6 respektive 7,5 %.


Vår utgångspunkt i förhandlingarna är att, eftersom det är brist på arbete så skall vi inte behöva göra lika mycket arbete på kortare tid som det ofta blir när man gör ”effektiviseringar”. Och ett sådant här avtal skall inte heller påverka regler och beräkningar för semester och årsarbetstid mm.

Företagets förslag är att man slår igen fabriken under helgerna och del av vardagarna under tiden 20/4 till och med den 14/6. Detaljer för var och en kommer vi att kunna ge efter det att ett avtal är klart.

För Ahlström-Munksjö Falun är situationen den omvända. Orderläget är bättre än vanligt eftersom produkterna används till virustester och respiratorer. Så här har vi gått med på 5 tillfälligt anställda pga arbetstopp och att man kör delar av produktionen på 2 skift

Styrelsen