Avdelningsnytt

Ni vet väl att ni får ha med en facklig representant på rehab eller andra möten med företaget? Detta brukar leda till färre missförstånd och oftare komma fram till rätt lösning snabbare. Kontakta personen ni vill ha med er eller oss på Lillgården så hjälper vi er.

Hemsidan

Hej medlemmar!

Avdelningens hemsida har fått ett nytt utseende men innehållet är detsamma. All kursiv text är länkar till dokumenten i fråga. Jag välkomnar synpunkter på förändringarna eller om det är någon information som ni tycker saknas.

Martin Akurhed

Kristi himmelsfärd

Vi kommer inte att flyga till himlen men vi kommer hålla fackexpeditionen stängd torsdag och fredag denna vecka. Under fredagen kommer Thomas Lundh vara på bruket och kan nås på telefon.

Lillgården

Nu är vi klar med vår planeringskonferens så Lillgården är tillgänglig som vanligt. Och det nya vanliga är 7.30 till 15.00.
Som en del kanske redan märkt så måste man numera ha tagg/kort för att komma in till oss, skulle taggen vara glömd ring på dörrklockan så kommer vi och släpper in er.

Stora enso

Hej!

Vi nås idag av det tråkiga beskedet att Stora enso planerar att lägga ner Kvarnsvedens och Veitsilouto bruk, redan under Q3 planeras verksamheterna att ha stängts igen. I Kvarnsveden kommer 440 personer att påverkas och nu hoppas vi att alla drabbade får stöttning och en så mjuk landning som möjligt. Vi på Lillgården kommer att ge dem det stöd vi kan.

Det är i dagsläget för tidigt för att säga hur detta påverkar Grycksbo, men det jag vet är att när vi får veta mer så kommer ni också att informeras.

Ta hand om er

Martin Akurhed

Här kommer mina första ord som ordförande i pappers avdelning 111.

Först och främst vill jag lyfta fram att det är kanonkul att se att så många ville göra sin röst hörd genom att gå och rösta vilket gjorde detta till det mest besökta medlemsmötet på bruket i modern tid. Hoppas ni fortsätter att engagera er i fortsatta frågor ni tycker är viktiga, jag kommer i alla fall att göra det. Jag vill sedan tacka för förtroendet ni gett mig och ska göra mitt bästa för att de förtroendevalda av avdelning 111 även i fortsättningen ska arbeta för att göra ert arbete så trivsamt och smärtfritt det bara går. Jag vill också passa på att tacka Thomas Nilsson för sina år som ordförande och för alla år som förtroendevald och önska honom all lycka i det fortsatta (pensions)livet.

Nu hoppas jag att ni alla får hålla er friska och krya och påminna er om att ni alltid är välkomna att kontakta oss på expeditionen eller komma förbi Lillgården om det är något ni undrar över eller vill ha hjälp med. Ni är självklart välkomna förbi även bara för att säga ”Hej”, eller att ta en kaffe. Tyvärr hindrar rådande pandemi oss från att gå runt i bruket men vi kommer ner så snart omständigheterna ljusnar.

Glad påsk

Martin Akurhed

Ny avdelningsordförande

Resultatet från årsmötesomröstningen har nu räknats och godkänts av revisorerna. Resultatet blev,

Ordförande på två år: Martin Akurhed
Ordinarie Styrelseledamot på två år: Fredrik Halvarsson och Eva Ellberg Öyen
Ordinarie Revisor på två år: Toini Rapp
Styrelseersättare: Jan Fagernes, Johan Karlström och Johan Hellberg
Revisorsersättare: Anna Hellström

I övrigt så lades bokslutet till handlingarna och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Den nya styrelsen fick mandat att utse förbundsmötes representant och ersättare.

Avsägelse av nominering

Jan-Olof Karlsson har avsagt sig nomineringen till ordinarie styrelseledamot, men kvarstår som kandidat till ordförandeposten.

Ekonomisk berättelse och revisionsrapport

Detta är en översiktlig beskrivning av hur ekonomin sett ut för avdelningen under 2020. För detaljer så finns Balansrapport och Resultaträkning att läsa på avdelningsexpeditionen.

Inkomsterna i avdelningen består i huvudsak av medlemsavgiften 0,3% på bruttolön samt ”100 lappen” avgiften till tand och sjukvårds kassan. De sammanlagda inkomsterna till avdelningen var under året 553 073: –

Utgifterna är till största delen avgifter och utbetalningar till sjukförsäkringar och tandkassa. Dessa var under året 303 168: -av alla andra utgifter så var hyran för Lillgården den största enskilda delen på 114 121: – De totala utgifterna under året var 501 904: – I dessa utgifter ingår inte löner för ordförande och kassör, eftersom de betalas enligt uppgörelse med företaget baserat på förtroendemannalagen.

Efter det att skatten betalats så återstår årets resultat på 49 664: – som läggs till vårt sparade som vid utgången av 2020 var 2 511 085: –
Av detta sparandeär 1 686 357: – långsiktigt placerade i Pappersfonden och Robur.

Presentation av kandidaterna till ordförandevalet

Sedan nomineringstiden gått ut har Thomas Lund avsagt sig sin nominering.

Martin Akurhed

 Jag är 44 år gammal och bor i Borlänge tillsammans med min fru.

Är sportintresserad, så detta innebär att jag kollar en hel del på sport och spelar badminton några gånger i veckan. Tackar sällan nej om andra sportiga aktiviteter kommer på tal.

Kommer från stor familj med sex syskon så det blir en hel del besök hos dem och framför allt mina tolv syskonbarn, lekfarbror/morbror som jag är.

Började på bruket december 2017 som Automationstekniker och jag har varit med i Pappers avdelning 111’s styrelse i två år och i förhandlingsgruppen sedan hösten 2020.
Sitter just nu i vår bostadsrättsförenings styrelse (som vice ordförande) och har tidigare suttit med i bland annat Reumatikerföreningen Borlänges styrelse (som kassör).

Ser mig själv som glad, social, hjälpsam med en stor dos sunt förnuft.

Som ordförande lovar jag att jobba för att Avd 111 alltid kommer att ställa upp för varje medlem som behöver vår hjälp. Och att styrelsen skall jobba tillsammans, för att göra så mycket nytta som möjligt för medlemmarna.

Jan-Olof Karlsson

Kallas Janne eller Skärblacka, 56 år ochbor utanför Leksand i Jonheden.

Jag har tidigare varit fackligt aktiv i nästan hela arbetslivet först inom hotell och restaurangfacket sedan i handelsanställdas förbud där jag var klubbordförande. 1989 började jag på Skärblacka bruk där engagerade jag mig i Pappers avd. 54 ganska omgående. I Pappers avd. 54 var jag vice ordförande i två omgångar, jag var även studieorganisatör och huvudskyddsombud mm.

På fritiden jagar jag gärna eller vistas i husvagnen. Jag är även fritidspolitiker för Socialdemokraterna i Leksands kommun.