Viktiga datum i februari

1, 8, 22 och 29 februari kör vi bruksbesök som vanligt.
5 februari har Lillgården stängt på grund av styrelsemöte.
7 till 16 februari kan personal på FG rösta på Lillgården.
7 februari hålls skiftschemaomröstning på FG kl 13.00 – 15.00.
12-13 februari är ordförande och SHSO på distriktsmöte.
14 februari hålls skiftschemaomröstning på FG kl 13.00 – 15.00.
15 februari hålls skiftschemaomröstning på FG kl 10.00 – 12.00.
22 februari har vi skiftlagsvisa möten klockan 12,15 och 14,15.
26 februari har vi skiftlagsvisa möten klockan 14,15 och 15,15.
29 februari är det SKO-möte.

Skiftschemaomröstning

Ett förtydligande, det är endast färdiggörningen som får rösta om de ska prova ett annat skiftschema på deras avdelning. Det vill säga ingen annan avdelning berörs.

Medlemsavgift

Detta gäller endast de som får avi för medlemsavgiften från förbundet!!

Förbundet har på grund av datorstrul skickat ut felaktiga avier. Räkningen för januari är på 200 kronor mot de 250 kronor det skulle vart.
Ni som redan har betalat 200 kommer nästan månad att få en avgift på 300.
Ni som inte har betalat ännu, bör betala 250 kronor för att slippa ”höjningen” nästkommande månad.

Tack för ordet.

Biobiljetter

Nu kan ni medlemmar köpa biobiljetter för 100 kronor per biljett (max två per tillfälle).
Betala till Bankgiro 5287-3338 och märk med BIO och ditt namn!
Biljetterna hämtas på Lillgården när betalningen registrerats (kan ta upp till tre bankdagar)