LokalAvtalet klart

Åtta år till ända

I dag blev vi överens om ett nytt lokalavtal och vilken summa pengar vi skall genomföra ett nytt lönesystem med. Detta innebär inte att vi idag kan tala om vad var och en får för ny lön, men vi är överens om hur stor pengapåsen är. Den 4 jan fastställs lönetabellen och efter det så kommer Pappers och företaget att gemensamt informera anställda och chefer om innehållet i avtalet. Det nya avtalet kommer att gälla från och med den 1 April 2017, vilket innebär att när lönetabellen är klar så kommer nästan ett års retroaktiv lön räknas fram och betalas ut.