Biobiljetter

Nu kan ni medlemmar köpa biobiljetter till självkostnadspris 100 kronor per biljett, max två per tillfälle.
Betala till BG 5287-3338 och märk med ditt namn!
Biljetterna hämtas på Lillgården när betalningen registrerats (kan ta upp till tre bankdagar).

Jullotteri

Tack alla som var med i utlottningen, vi blev till slut nästan 80 personer som anmälde sig. Vinnarna har blivit informerade.

Julkorg
Julkorg

Viktiga datum i januari

6 januari har Lillgården stängt pga. röd dag.
9 januari har vi avdelningsstyrelsemöte.
11 januari har vi arbetsplatsbesök av LO.
12 januari får vi besök av medlem ifrån Pappers förbundsstyrelse (bruksbesök inställt).
19 januari är det HSO-möte.
26 januari börjar våra skiftlagsvisa medlemsmöten (se separat inbjudan).