Kollektivavtalets dag den 17e mars

Varför ska vi fira Kollektivavtalets dag?

Det är tack vare kollektivavtalet vi har förmåner som ofta tas för givna. Arbetet med kollektivavtalet har även bidragit till lagstiftning om arbetsmiljö. Utan kollektivavtal hade vi inte haft

 • ”40 timmars” arbetsvecka
 • 25 semesterdagar (många avtal har extra dagar)
 • ATK
 • En acceptabel lägstalön
 • Extra ersättning vid föräldraledighet
 • Extra ersättning vid sjukdom
 • Gruppförsäkringar
 • OB-tillägg
 • Rätten till permission
 • Tjänstepension
 • Årliga löneökningar
 • Övertidsersättning

Tillsammans är vi starka och tillsammans gör vi skillnad.