Årsmöte 2022

Tack till er alla som närvarade på årsmötet och som bidrog till bra diskussioner.
Förutom utlysta val så beslutades att vi nu får full återbäring på läkarvårdskvitton enligt gällande reglemente.