Sirius forum

Här finns länk till Sirius forum 2022. Ett webinarium om mångfald och likabehandling.
Förbundets ordförande Pontus Georgsson sitter med i panelen och sammanfattar webinariet väldigt bra i en enkel mening. – Vi tror att med en arbetsgrupp som har olika erfarenheter och bakgrunder så får vi också ut mer av varandra och en arbetsmiljö som är bättre.