Ny avdelningsordförande

Resultatet från årsmötesomröstningen har nu räknats och godkänts av revisorerna. Resultatet blev,

Ordförande på två år: Martin Akurhed
Ordinarie Styrelseledamot på två år: Fredrik Halvarsson och Eva Ellberg Öyen
Ordinarie Revisor på två år: Toini Rapp
Styrelseersättare: Jan Fagernes, Johan Karlström och Johan Hellberg
Revisorsersättare: Anna Hellström

I övrigt så lades bokslutet till handlingarna och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Den nya styrelsen fick mandat att utse förbundsmötes representant och ersättare.