Avsägelse av nominering

Jan-Olof Karlsson har avsagt sig nomineringen till ordinarie styrelseledamot, men kvarstår som kandidat till ordförandeposten.