Så var skiftschema frågan avgjord för den här gången.

Igår var sista omgången av skiftschemaomröstningen och resultatet blev.

89 NEJ

52 JA

det innebär att avdelningen inte kommer att begära förhandling om ett nytt skiftschema utan allt blir vid det gamla.