Omröstning 22 /3 till 25 /3 kl. 09.00 – 16.00 på Lillgården

Då vi inte kan ha ett traditionellt årsmöte, eftersom Folkhälsomyndigheten inte tillåter större möten än åtta deltagare, har styrelsen tillsammans med förbundet bestämt att de val som skall göras på årsmötet kommer att ske som omröstningar med valsedlar.
Under tiden 22 mars t o m 25 mars mellan kl. 09.00 och 16.00 kommer alla medlemmar att kunna rösta på Pappers expedition i Lillgården. Avdelningens revisorer är utsedda att vara rösträknare, och Thomas Nilsson och Carola Winlöf kommer att pricka av röstlängden tillsammans med den som röstar.

Rösträkningen kommer att ske den 26 mars.

Valsedeln kommer att innehålla alla val som måste göras på ett årsmöte därför är det viktigt att läsa igenom och följa instruktionerna på valsedeln, om det är oklart så fråga valförrättarna så att din röst inte blir ogiltigförklarad.

För att följa Coronarestriktionerna så kommer bara en och en att släppas in till omröstningen.

Ett av valen är inte ett personval utan handlar om styrelsens ansvarsfrihet. Detta är en fråga om man anser att styrelsen har begått stadgebrott eller hanterat föreningens pengar på ett brottsligt sätt under verksamhetsåret. Som underlag för din bedömning så kommer Styrelsens verksamhetsberättelse och den ekonomiska rapporten tillsammans med revisorernas rekommendation att publiceras på avdelningens hemsida pappers111.se innan omröstningen börjar.

För att ge alla kandidater till de olika valen möjlighet att ”tala för varan” så kommer deras presentationer av sig själva att finnas på hemsidan och på e-post innan omröstningen.

Nomineringar till årsmötet 2021

Nu har nomineringstiden för valen till på årsmötet gått ut. Det betyder enligt stadgarna att endast de som är föreslagna innan den 11 februari 2021 kan väljas på Årsmötet.

Till Ordförande är tre nominerade.

Thomas Lund förnärvarande Arbetsställets Huvudskyddsombud Har avsagt sig nomineringen den 1/3

Martin Akurhed jobbar på Automation

Jan-Olov Karlsson jobbar på lokalvården

Till Ordinarie styrelseledamot är det en nominerad.

Fredrik Halvarsson jobbar på FG.

Till Ordinarie styrelseledamot som representant för Ahlström-Munksjö Falun är det en nominerad.

Eva Ellberg Öyen jobbar på Ahlström-Munksjö i Falun.

Som ordinarie Revisor är två nominerade.

Toini Rapp jobbar på Förrådet

Joakim Bertell, jobbar på PT

Ersättare till styrelsen och revisorer kan föreslås till valberedningen ända fram till årsmötet.

Just nu är Jan Fagernes, Johan Karlström och Johan Hellberg föreslagna som styrelseersättare.

Som revisorsersättare är Anna Hellström föreslagen.

Nya löner på Arctic Paper Grycksbo är klara

Den första november 2020 blev de centrala parterna klara med ett nytt avtal vilket innebär att alla är garanterade 399:-/månaden i höjning och att vi lokalt skall förhandla om hur vi fördelar en pott om 398:-/anställd.

Vi är nu klara med dom förhandlingarna för ArcticPaper Grycksbo och resultatet blev att alla befattningar höjs med 851:-/månaden inklusive Storhelgstillägget. Detta gäller retroaktivt från den 1/11 2020. De som har en personlig högre månadslön än befattningen pga. tidigare omplaceringar kommer att få en höjning med 399: – enligt det centrala avtalets regler.

För medlemmarna vid Ahlström-Munksjö Falun pågår förhandlingarna fortfarande och vi återkommer så fort de är klara.

Snart dags för årsmöte

Det börjar bli dags för årsmöte, planen är att vi ska ha det den 24 Mars på ett Corona säkert sätt. Det innebär att förslag på nya styrelsemedlemmar skall lämnas till valberedningen senast den 10 Feb. för att de skall vara valbara på årsmötet. Innan ni föreslår någon så se till att personen ni föreslår är beredd att ställa upp.

Förslag kan lämnas till Jan-Olof Karlsson tax.finskspets@live.se eller till avd111@pappers.se så ser vi till att valberedningen får dom.

Lite försäkrings information.

 Vi har fått lite frågor om brevet som kommit från Folksam angående diagnoskapitalet. I brevet står det att ersättningen sänkts till 25 000 Kr och det är pga kostnaden för inkomstförsäkringen. På årsmötet togs beslutet att avdelningen betalar premien så att vi fortfarande får 50 000 Kr. och därför kommer den nuvarande 70 Kronan bli 100 Kr from 1/1-2021. Sen kan ni själva teckna upp er hos Folksam med 30 Kr/mån och då kan ni få ytterligare 25 000 Kr. Har ni frågor så ta kontakt med oss på Lillgården.

Mvh Carola och Thomas.

Andra omgången av skiftschemaomröstningen

Mellan klockan 13.00 och 15.00 den 16:e,23:e och 30:e November kan man rösta i Grindstugan. Frågan som skall avgöras är om vi skall ta förslag 1 till förhandling eller inte.
Alla medlemmar utom pensionärer har rösträtt, men vi ber de som inte går skift att tänka igenom om det är rätt att rösta om andra kamraters arbetstid utan att beröras själv.

H C Andersen refererar avtalsrörelsen.

Med pukor och trumpeter marscherar regementen till slagfältet, alla är segervissa och håller eldande tal för att ingjuta mod inför den strid som skall komma. Att pesten härjar landet och redan minskat slagkraften hos vissa regementen vill man inte inse. Än värre är att i det senaste slaget så viftade de som man trodde var bundsförvanter snabbt med den vita kapitulationsflaggan och andra allierade visade sig vara överlöpare och hade ställt sig på fiendesidan. Men nu var det inte tid för realism, trumpeter skulle blåsas och pukor skulle slås. I tidig novemberdimma var man framme på slagfältet och den goda sidan ställde upp sina regementen. Generalerna i de största regementena sa att “vi ska stå längst fram eftersom vi har dom vackraste uniformerna och dom största plymerna i våra hattar”. Pappers kanonjärer som hade de största kanonerna och var stridsvana beordrades att ställa sig längst bak utom skotthåll för att utgöra reservstyrka. 
Så böljar striden fram och tillbaks ett tag, men ganska snart så viftas det med vita flaggor. Metallen i rustningarna visar sig vara spindelväv. Reträtten blir oordnad, en del drabbas av svåra förluster medan andra kan dra sig tillbaka med små förluster och en och annan delseger att måla på vapenskölden. När stridslarmet och krutröken lagt sig så stod Pappers kanonjärer ensamma kvar på slagfältet, till och med fienden tyckte att det inte var mödan värt att slåss utan hade gått hem. Trots att den stora kanonen fortfarande var duglig så fanns det ingen att skjuta på. Rikedomarna man hoppats på var endast korvören som man samlat upp efter dom andra stridande.

Så kan man beskriva avtalsrörelsen som slutade 3 Nov 2020. Vårt avtal blev som följer.

Från 1/11 2020 höjs utgående löner med 399 kronor i månaden. Innan den 31/1 2021 skall vi lokalt kommit överens om lokala lönepåslag och ändringar i våra lokalavtal. Om vi lokalt inte kommer överens så läggs ytterligare 318 kronor i månaden ut lika till alla och 80 kronor får företaget själva fördela i lönesystemet.

Från 1/4 2022 höjs utgående löner med 362 kronor i månaden. Innan den 31/7 2022 skall vi lokalt kommit överens om lokala lönepåslag och ändringar i våra lokalavtal. Om vi lokalt inte kommer överens så läggs ytterligare 290 kronor i månaden ut lika till alla och 72 kronor får företaget själva fördela i lönesystemet.

Röstresultat rådgivande Skiftschemaomröstning

Schemaförslag 1 fick 37röster
Schemaförslag 2 fick 28 röster
Schemaförslag 3 fick 33 röster

Detta innebär att det blir förslag 1 som kommer att ställas mot det nuvarande schemat i den beslutande omröstningen i November.

Tre dagar kvar

Nu är det bara tre dagar kvar innan vi står utan avtal. Tidigare så har motparten i alla fall artigt lyssnat på vad vi kräver men nu blundar man med både öron och ögon. Det enda man är överens om är att man inte är överens om något. Pappers har inte vikit sig i någon fråga.

Vi vill ha ersättning för 2020 , Vi har ställt upp i svåra tider för företagen, under 2020 har vi accepterat en reallönesänkning på åtminstone 1 % och många av bruken har gått med på ytterligare lönesänkningar på 4 eller 6% under korttidsarbete. Samtidigt så går pappersbranschen som tåget. Det är bara rimligt att när det går bra efter en kris så blir man kompenserad i efterhand.

Våra krav på kortare arbetstid och en rimlig löneutveckling i framtiden har vi fortfarande.

I det läge som är med politiskt kaos kring arbetstryggheten och en pågående pandemi så är det inte heller klokt att avtala om fredsplikt för en lång tid framöver.

Hur det kommer att gå är svårt att säga, det beror på om resten av förbunden i LO viker ner sig inför fabrikörernas motstånd eller om vi tillsammans kan stå upp för våra krav.

På lördag vet vi om dom tar sitt förnuft tillfånga eller om årets avtalsrörelse slutar med konflikt. VAR BEREDD , FÖR DET ÄR BARA OM NI MEDLEMMAR STÄLLER UPP SOM VI HAR NÅGON FACKLIG STYRKA.