Röstresultat rådgivande Skiftschemaomröstning

Schemaförslag 1 fick 37röster
Schemaförslag 2 fick 28 röster
Schemaförslag 3 fick 33 röster

Detta innebär att det blir förslag 1 som kommer att ställas mot det nuvarande schemat i den beslutande omröstningen i November.