Nomineringar till vissa val på Årsmötet.

Nominerad betyder att man skall vara föreslagen till ett förtroendeuppdrag 6 veckor innan årsmötet. Och det är bara dom som är nominerade som kan väljas. Det är inte alla uppdrag som väljs på årsmötet som man behöver vara nominerad till, t ex SKombud kan man föreslå ända fram till valet skall göras på årsmötet. Alla medlemmar kan föreslå vilken annan medlem som helst, förutsatt att personen man vill föreslå är tillfrågad och har sagt JA till att ställa upp. Men till uppdragen nedan måste man vara nominerad till.

Nominerade inför årsmötet 2019 är:

Ordförande på 2 år:     Thomas Nilsson
Ordinarie styrelseledamot på 2 år:    Fredrik Halvarsson
Ordinarie styrelseledamot på 2 år:    Eva Ellberg-Öyen
Förbundsmötesledamot på 1 år:         Thomas Nilsson
Ordinarie Revisor på 2 år:         Mikael Niwong
Samordnande HuvudskyddsOmbud på 3 år:  Thomas Lund

Valberedningen