Dyrare tänder

Vår tandvårdskassa har haft samma avgift sedan den infördes, men under tiden så har priset för tandvård stadigt gått upp. För att vi skall få lite bättre balans mellan inkomster och utgifter så beslutade årsmötet att från och med 1:a Maj höja avgiften med 10:-/månad.

Hälsningar

Styrelsen