Inför årsmötet

Nomineringstiden har gått ut den 11 feb för dom uppdrag som som skall väljas på årsmötet. Och dom nominerade är
Carola Winlöf som kassör
Liisa Blomgren som studieorganisatör
Thomas Lundh och Bo Olsson som ordinarie styrelsemedlemmar.
Marie Nirs som revisor
Thomas Nilsson som förbundsmötesledamot
Thomas Lundh och Bo Olsson som 1:e och 2:e ersättare till förbundsmötesledamot

Det är alltså bara de som är nominerade som kan väljas till just de här uppdragen. 
Till valet av styrelseersättare, är det fritt fram att föreslå kandidater ända fram till årsmötet.