Medlemsavgift

Detta gäller endast de som får avi för medlemsavgiften från förbundet!!

Förbundet har på grund av datorstrul skickat ut felaktiga avier. Räkningen för januari är på 200 kronor mot de 250 kronor det skulle vart.
Ni som redan har betalat 200 kommer nästan månad att få en avgift på 300.
Ni som inte har betalat ännu, bör betala 250 kronor för att slippa ”höjningen” nästkommande månad.

Tack för ordet.