Familjedag

Den 22 Sep. kl 12.00 går startskottet för avdelningens familjedag vid Svarttjärn. Det blir traditionsenligt fiske, tipspromenad och korvgrillning. Det enda du behöver göra är att är att hämta ett deltagarbevis/fiskekort i portvakten. Alla i familjen skall ha ett eget fiskekort.
Fiskekortet gäller från 22/9 kl 12.00 tom 26/9 kl 21.00 ( endast ett spö per person och fiskekort) och kan hämtas från och med den 1:a september

Välkomna styrelsen

2018 års lönerevision klar

Här är den nya lönetabellen som gäller från 1/4 2018

Befattning Ingångs lön
Exkl. SH
Ingångs lön
Inkl. SH
Befattnings lön 100 % Exkl. SH Befattnings lön 100 % Inkl. SH
Lokalvårdare 23 061 kr 24 268 kr 24 642 kr 25 849 kr
Hylskapare 23 061 kr 24 268 kr 24 642 kr 25 849 kr
Reception 23 261 kr 24 468 kr 25 142 kr 26 349 kr
Ventilreparatör 23 261 kr 24 468 kr 25 142 kr 26 349 kr
Förrådsarbetare 23 261 kr 24 468 kr 25 142 kr 26 349 kr
Transportarbetare 23 261 kr 24 468 kr 25 142 kr 26 349 kr
Driftoperatör POOL dag 23 261 kr 24 468 kr 25 642 kr 26 849 kr
Utlastare 23 261 kr 24 468 kr 25 642 kr 26 849 kr
Fastighetsskötare 23 261 kr 24 468 kr 25 642 kr 26 849 kr
Driftoperatör POOL skift 23 261 kr 24 468 kr 25 642 kr 26 849 kr
Driftoperatör PT 23 261 kr 24 468 kr 25 642 kr 26 849 kr
Driftoperatör EB 23 261 kr 24 468 kr 25 642 kr 26 849 kr
Driftoperatör Pallhantering 23 261 kr 24 468 kr 25 642 kr 26 849 kr
Maskinarbetare 23 261 kr 24 468 kr 25 642 kr 26 849 kr
Driftoperatör Rullhantering 23 261 kr 24 468 kr 25 642 kr 26 849 kr
Driftoperatör Arkskärning 23 261 kr 24 468 kr 26 092 kr 27 299 kr
Tekniker Fordon 23 261 kr 24 468 kr 26 092 kr 27 299 kr
Tekniker Slip 23 261 kr 24 468 kr 26 092 kr 27 299 kr
Tekniker VVK 23 761 kr 24 968 kr 27 042 kr 28 249 kr
Driftoperatör PM 9 23 761 kr 24 968 kr 27 042 kr 28 249 kr
Driftoperatör Rå 23 761 kr 24 968 kr 27 042 kr 28 249 kr
Driftoperatör PM 10 23 761 kr 24 968 kr 27 042 kr 28 249 kr
Tekniker Mek 23 761 kr 24 968 kr 27 042 kr 28 249 kr
Maskinförare PM9 24 261 kr 25 468 kr 28 442 kr 29 649 kr
Tekniker Automation 24 261 kr 25 468 kr 28 442 kr 29 649 kr
Driftoperatör ÅC 24 261 kr 26 361 kr 28 442 kr 30 542 kr
Maskinförare PM10 24 261 kr 25 468 kr 28 442 kr 29 649 kr
         
Tillägg        
Ersättare Produktionsledare Teamledare (PT/FG/UH) 1 878 kr      
       
       
SH tillägg 4,6 % 1 207 kr      
SH tillägg 8 % 2 100 kr    

Nya telefonnummer !!

Bruket har bytt växel och i och med det bytt telefonnummer.

Vill du ha kontakt med oss på Lillgården så är det i fortsättningen.

Ordförande: Thomas Nilsson  0104518094

Kassör: Carola Winlöf 0104518061

Kortnumren om du ringer på en ”brukstelefon” är fortfarande samma dvs de sista fyra siffrorna.

1a Maj demonstration

1 a Maj

Våra villkor innanför grindarna på Bruket kommer vi överens om med företaget, men det finns så mycket mer som påverkar ditt liv som Pappersbruksarbetare. Saker som beslutas av politiker, t ex om du skall få sjukersättning när du är sjuk även om det gått 180 dagar eller om vi skall ha rätt att strejka för att få till kollektivavtal på de arbetsplatser som inte har det. Om “sist in först ut” skall gälla när företagen inte vill köpa vårt arbete längre.
I år är det val i september och politikerna lyssnar lite noggrannare på vad vi väljare anser, eftersom det gäller mandaten i riksdagen.

Arbetarrörelsen har en egen helgdag där de flesta av oss är lediga för att vi skall ha möjlighet att visa vad vi tycker, – 1 a Maj. I Falun finns det möjlighet att uttrycka sin vilja i 2 olika demonstrationståg.

Klockan 10.30 går Socialdemokraterna från Stora Torget och Klockan 11.00 startar Vänsterpartiets tåg från Geislerska Parken (Holmgatan).

Pappers Avd 111 kommer att vara en del av båda demonstrationerna.

Men politiker bryr sig inte särskilt mycket om en liten promenad av de redan övertygade, så om du vill påverka, så ta chansen att demonstrera på 1 a Maj. Är man många så hörs man, är vi få blir det bara en viskning.

Styrelsen

PS    Rösta rätt rösta rött den 9 september. DS

En liten påminnelse

Villkor gällande ersättning vid vård

Ersättningen utgår med 150 kr per tillfälle vid besök hos vårdcentral, enligt specifikation nedan och mot uppvisande av kvitto och stämplat högkostnadskort i förekommande fall:

  • Läkarbesök vårdcentral

  • Besök hos sjuksköterska vårdcentral

  • Provtagning för kontroll

  • Mammografi

  • Prostatatest – PSA

  • Cellprov – Gynekologi

  • Andra standardbesök hos vårdcentral

Besök som ryms inom högkostnadsskyddet, alltså avgiftsfria besök, ersätts självklart inte. Vi ersätter heller inte kostnader som täcks av andra försäkringar.

Ersättning utgår till alla medlemmar som omfattas av tandklubben.

111an fyller 111år

Midsommardagen den 23 juni

Då kommer vi att ha en 111 årsfest för våra aktiva medlemmar med respektive i Dalasalen på regementsområdet.

Vi börjar festen kl 18.00 med välkomstdryck, 18.45 sätter vi oss till bords.

Vi kommer att bjudas på 2 rätters supé med kaffe och kaka, samt underhållning under och efter middagen. Förbundet har ett beslut på att pappers inte får bjuda på alkohol över huvud taget, det får ni bekosta själva. Kvällen fortsätter med dans och avslutas kl 01.00.

Det kommer att gå bussar från Rättvik via Bjursås, Svärdsjö via Sundborn och Hosjö, Sågmyra via Grycksbo. Hållplatser och körschema åter kommer vi med när vi sammanställt alla anmälningar.

För att planeringen ska fungera, använd samma talong om ni är två som är medlem i familjen. Vi vill att ni senast den 14 maj (gärna så fort ni vet att ni ska komma) skickar din anmälan med post eller internpost till:

Avd 111, Vippåvägen 1 790 20 Grycksbo

Länk till anmälan, skriv ut och skicka in.

Inbjudan till festen

Dyrare tänder

Vår tandvårdskassa har haft samma avgift sedan den infördes, men under tiden så har priset för tandvård stadigt gått upp. För att vi skall få lite bättre balans mellan inkomster och utgifter så beslutade årsmötet att från och med 1:a Maj höja avgiften med 10:-/månad.

Hälsningar

Styrelsen

Årsmötes kallelse

Kallelse till årsmöte
den 5:e April 2018 Klockan 18.00
på Lillgården

Sedvanlig årsmötesdagordning innefattande bl.a. val av Kassör, studieorganisatör styrelseledamöter, revisorer.
Beslut om styrelsens ansvarsfrihet.
Beslut om medlemsavgiftens storlek

I samband med årsmötet också info och
diskussion om aktuella fackliga frågo
r.

Välkomna önskar Styrelsen

Lista på Nominerade:
Kassör på 2 år Carola Winlöf
Studieorganisatör på 2 år Liisa Blomgren
Ordinarie styrelseledamot på 2 år Bo Olsson
Ordinarie styrelseledamot på 2 år Thomas Lundh
Revisor på 2 år. Marie Nirs.
Förbundsmötesombud för avdelningen.  Thomas Nilsson.
Ersättare till förbundsmötesombudet.  Thomas Lundh, Bo Olsson och
Krister Gustavsson.

Nomineringsmöte 8:e Mars

Nomineringsmöte

8:e Mars Klockan 18.00 på Lillgården

På dagordningen nomineringar till posten som
Kassör
Studieorganisatör,
Förbundsmötesombud
2 ordinarie ledamöter i styrelsen.
Och som vanligt informerar styrelsen om det senaste fackliga frågorna.

 

Välkomna Styrelsen

Så här fungerar det nya avtalet

Det nya lokalavtalet

I fredags blev de sista detaljerna klara när det gäller det nya lokalavtalet. Och i och med det går det att visa en lönetabell. Om ni tycker att det verkar som om ni får mindre än vad som ståt i lönekuvertet hittills så kan det vara så, men ingen kommer att få sänkt lön. Alla med en högre månadslön än vad  befattningen ger kommer att behålla sin nuvarande månadslön plus de centralt garanterade ökningarna till dess att befattningen kommit ikapp.

Befattning   Ingångslön
Inkl SH
  Månadslön
inkl. SH
Lokalvårdare   23 995 kr   25 295 kr
Hylskapare   23 995 kr   25 295 kr
Reception   23 995 kr   25 795 kr
Ventilreparatör(REHAB plats)   23 995 kr   25 795 kr
Förrådsarbetare   23 995 kr   25 795 kr
Transportarbetare   23 995 kr   25 795 kr
Driftoperatör POOL dag   24 195 kr   26 295 kr
Utlastare   24 195 kr   26 295 kr
Fastighetsskötare   24 195 kr   26 295 kr
Driftoperatör POOL skift   24 195 kr   26 295 kr
Driftoperatör PT   24 195 kr   26 295 kr
Driftoperatör EB   24 195 kr   26 295 kr
Driftoperatör Pallhantering   24 195 kr   26 295 kr
Maskinarbetare   24 195 kr   26 295 kr
Driftoperatör Rullhantering   24 195 kr   26 295 kr
Driftoperatör Arkskärning   24 195 kr   26 745 kr
Tekniker Fordon   24 195 kr   26 745 kr
Tekniker Slip   24 195 kr   26 745 kr
Tekniker VVK   24 695 kr   27 695 kr
Driftoperatör PM 9   24 695 kr   27 695 kr
Driftoperatör Rå Skift/Dag   24 695 kr   27 695 kr
Driftoperatör PM 10   24 695 kr   27 695 kr
Tekniker Mek   24 695 kr   27 695 kr
Maskinförare PM9   25 195 kr   29 195 kr
Tekniker Automation   25 195 kr   29 195 kr
Driftoperatör ÅC Skift/Dag   26 078 kr   30 078 kr
Maskinförare PM10   25 195 kr   29 195 kr

För att förstå hur det hela fungerar så får vi börja med att glömma allt det gamla vi lärt oss. Nu finns det inga grader, mångkunnighetstillägg eller ”seniltillägg” längre.  Vi har istället förhandlat fram en månadslön för varje befattning baserat på den beskrivning som är knuten till befattningen. Det som heter Månadslön inkl SH ovan är den lön som man får när man fullt ut kan sin befattning.
Det som kallas ingångslön är den lön som man börjar med när man anställs på bruket.

Ett exempel, Nilsson vandrar in på bruksplan för sin första dag på Grycksbo och skall arbeta som DriftoperatörPT, då startar lönen på 24195:-/mån. senast 6 månader efter anställningsdagen är företaget tvungen att kalla till förhandling med Avd111 om hur väl Nilsson kan sin befattning. Är fack och företag överens om att man kan sitt jobb fullt ut blir den nya månadslönen 26295:-/mån, finns det mer att lära måste man komma överens om en utbildningsplan som talar om hur och när man skall lära sig det som fattas för att få full lön.
Om vi istället tar och följer Andersson som redan har full lön som DriftoperatörPT men som skall börja som DriftoperatörPM9 så har hon från början 26295:-/mån. och startar med det, istället för det som står som ingångslön för DriftoperatörPM9. I övrigt gäller samma som för en nyanställd.

Vart tog alla tillägg vägen ? -Dom är borta !
Utom två, tillägget för att man ersätter förman är kvar och är för 2017 1845:-/mån. vare sig man ersätter eller inte.
Och Storhelgstillägget som är inräknat i tabellen ovan
Sedan finns det i det nya avtalet ett tillägg, om man gör arbeten som inte ingår i befattningen dvs gör något som inte krävs av alla som har befattningen. T ex är kursledare för något, eller har hand om mindre projekt etc på UH. Detta tillägg är inte fastställt i avtalet utan det krävs en överenskommelse mellan fack och företag om hur stort det skall vara i varje enskilt fall.
OBS Detta gäller bara hur man får fram en månadslön, alla ersättningar som baseras på månadslön / ??? är kvar som t ex OB, beredskapsersättning etc.

Vad händer nu?

Vi (företaget och avd111) kommer att informera om det nya avtalet på skiftlagsträffar framöver, och lönekontoret räknar febrilt på hur stor retroaktiv lön som var och en skall få utbetald, förhoppningsvis i februari.

Har ni frågor så kontakta gärna mig på Lillgården.

Thomas Nilsson