Avdelningsnytt

Här är majs ”viktigaste” datum
2-3e är det Planeringskonferens för styrelsen.
19e är det SKO-möte på Munktell och via teams mellan 14,00 – 16,00.
26e är det Kristi himmelfärd, så expeditionen håller stängt.
30e är SHSO och ordförande på konferens.